17 người đã tử vong do viêm phổi cấp: Thủ tướng ra công điện khẩn