Rút tiền mặt qua ATM tăng trên 200%, Thống đốc yêu cầu phải thông suốt