Thợ lặn hải quân Mỹ dùng trang phục cực dị để đi vào tàu USS Arizona